Дяловото инвестиране е мостът между добрите предприемачески идеи и тяхната успешна реализация. Адванс Екуити Холдинг е българският аналог на активните в развитите икономики фондове за дялово инвестиране (private equity / venture capital funds).

 

 

 

 

Петър Керезов
Изпълнителен директор на Адванс Екуити Холдинг

Основна информация

Адванс Екуити Холдинг АД е дялов инвеститор със средносрочен и дългосрочен хоризонт в частни (непублични) компании. Дружеството предоставя финансиране за реализиране на перспективни бизнес проекти срещу дялово участие в тях.

Прочети повече

Инвестиционна стратегия

Инвестиционната стратегия на Адванс Екуити Холдинг АД предполага филтрирането и селекцията на перспективни бизнес планове или функциониращи малки частни фирми, които се нуждаят от финансиране за разрастване на дейността им, реализация на нови продукти или технологични иновации.

Прочети повече

Инвестиционни цели

Водеща цел на Адванс Екуити Холдинг АД е да осигури на своите акционери максимално нарастване на стойността на инвестициите им в дългосрочен план чрез структуриране и управление на портфейл от частни компании.

Прочети повече